Berdoalah di 7 waktu yang mustajab ini

Berdoalah di 7 waktu yang mustajab ini

Doa merupakan ibadah rohaniah yang paling besar ertinya dalam Islam, di inana setiap insan akan merasakan betapa tingginya penghargaan dan pergantungan dengan kebesaran dan keagungan Allah S.W.T., setelah dilakukan usaha dan ikhtiar kemudian melakukan permohonan dengan penuh khusyu’ dan tawaduk, disertai dengan hati dan jiwa yang tenang dan mengharapkan sesuatu dan Allah Yang Maha Agong. Kerana Dialah tempat icita memohon ampun dan kemaafan.

Kalimah “doa” ialah kalimah yang banyak sekali terdapat di dalam al-Quran dan mempunyai pengertian yang banyak pula. Mengikut pengertian ulama’ “doa” itu bermakna permohonan, ibadah, memuji, percakapan, meminta pertolongan dan sebagainya sesuai dengan tujuan susunan kalimah yang’ diucapkan.

Sabda Rasulullah s.a.w.

“Doa” itu adalah ibadah. .:(Riwayat Ahmad)

Dalam ajaran Islam, terdapat juga waktu waktu yang mustajab berdoa di mana pada waktu ini doa itu lebih dekat dengan Allah sw.t Antara tujuh waktu itu ialah

1. Sepertiga Malam Terakhir.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, Bahwa Rasulullah SAW Bersabda:

“ALLAH turun kelangit bumi setiap malam saat tersisa sepertiga malam akhir,” Kemudian Allah Subhanahu wa Ta’ala Berfirman : ”Adakah yang sedang Berdoa Pada-KU,maka AKU Kabulkan,Adakah yang Meminta Pada-KU,maka AKU Berikan,Adakah yang Bertaubat Pada-KU,maka AKU Ampunkan.”
(HR.Bukhari dan Muslim).

Dari Jabir Radhiyallahu Anhuma,Bahwa Rasulullah SAW Bersabda:

“Sesungguhnya pada waktu malam terdapat satu waktu,bila pada saat itu seorang Muslim memohon kepada ALLAH sesuatu Kebaikan yang berkaitan dunia maupun akhirat,Maka ALLAH akan menganugerahkan kebaikan tersebut,dan itu ada pada setiap malam.”
(HR.Muslim)

2. Pada Waktu Sujud.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu,Bahwa Rasulullah SAW Bersabda:

“Jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb_Nya adalah pada waktu sujud,maka perbanyaklah Berdoa pada saat sujud.”
(HR.Muslim).

3. Saat antara Azan dan Iqamah.

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu,Bahwa Rasulullah SAW Bersabda:
“Doa itu tidak ditolak antara Adzan dan Iqamah,maka Berdoalah.”
( HR. Ahmad dan Ibnu Hibban).

Dari Abdullah bin Amr Ibnu Ash, Bahwa ada seorang laki-laki berkata,
“Wahai Rasulullah, Sesungguhnya para Muadzin itu telah mengungguli kita.”

maka Rasulullah SAW Bersabda:
“Ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh para Muadzin itu, dan jika kalian selesai (menjawab), maka memohonlah (berdoalah) kalian pasti diperkenankan.”
(HR. Abu Dawud dan Ibnu Hibban).

4. Pada Saat di Akhir Shalat Fardhu.

Dari Abu Umamah Al Bahili ra berkata, pernah ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW,

“Wahai Rasulullah’Doa apakah yang dikabulkan (dijabah)?”

Rasulullah SAW bersabda:

“Doa yang dipanjatkan di tengah malam akhir dan di akhir Shalat Fardhu (Wajib).”
(HR. At Tirmidzi dan An Nasa’i).

5. Pada Hari Jumat

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu,Bahwa Rasulullah SAW menyebut Hari Jumat kemudian bersabda :

“Di dalamnya ada satu saat (yang mustajab) tidaklah seorang Muslim yang kebetulan waktu itu sedang mendirikan shalat (atau menunggu shalat), dan memohon kepada ALLAH sesuatu (hajat) melainkan ALLAH pasti Mengabulkan permohonannya, dan Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya akan sedikitnya saat Mustajab itu.”
(HR.Bukhari).

6.Saat Melakukan Perjalanan (Musafir).

Rasulullah SAW Bersabda:

“Tiga permohonan (Doa) yang pasti diperkenankan ALLAH tanpa ditunda, Doa orang yang di Didzalimi (Teraniya), Doa Seseorang dalam Perjalanan (Musafir),dan Doa Orang Tua kepada Anaknya.”
(H.R. Abu Dawud).

7.Saat mendengar Ayam Berkokok.

RasulullahSAW bersabda :

“Apabila kalian mendengar Ayam Berkokok, Maka mohonlah Anugerah-Nya karena Ayam itu melihat Malaikat .”
(HR.Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan tujuh waktu ini, bolehlah rakan rakan muslim selepas ini dapat memperbanyakkan doa ketika berada dalam waktu waktu tersebut. In sha Allah doa kita akan dimakbulkan oleh Allah swt.

Add Comment