MUET SEMAKAN KEPUTUSAN SESI 1 2021 SECARA ONLINE

SEMAKAN KEPUTUSAN MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLIS TEST (MUET) ONLINE SESI 1 2021

Malaysian English University Test (MUET) merupakan satu peperiksaan wajib diduduki bagi melayakkan permohonan tempat di universiti tempatan di Malaysia. Calon Peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM), pelajar matrikulasi, diploma dan pra – universiti wajib menduduki MUET.

Peperiksaan Malaysian University English Test ini diadakan sebanyak tiga kali setahun iaitu pada Bulan Mac, Julai dan November setiap tahun. Peperiksaan ini terbahagi kepada empat bahagian. Bahagian yang dimaksudkan adalah “Listening”, “Speaking”, “Reading” dan “Writing”.

Sebelum boleh menduduki MUET, tiada sebarang kelayakan khas bagi individu yang berhasrat menduduki Malaysian English University Test ini. Walaubagaimanapun, pendaftaran boleh dibuat melalui sekolah atau pusat pengajian masing – masing. Calon persendirian pula boleh mendaftar untuk peperiksaan ini melalui Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) masing – masing.

Peperiksaan ini wajib diduduki bagi mengukur tahap penguasaan dan kemahiran berbahasa inggeris pelajar pra – universiti di Malaysia.

Penilaian dalam MUET adalah berdasarkan “Band 1” hingga “Band 6”. “Band 1” menunjukkan penguasan Bahasa Inggeris yang minimum manakala “Band 6” merupakan pencapaian tertinggi (penguasaan Bahasa Inggeris pada tahap yang tinggi).

Kebanyakan jurusan di universiti tempatan mewajibkan pencapaian MUET pada “Band 2” sahaja. Namun begitu, terdapat sesetengah jurusan seperti perubatan yang mewajibkan keputusan peperiksaan ini pada “Band 3”. MUET boleh diduduki pada bila – bila masa, ini bermakna peperiksaan ini boleh diambi lebih daripada sekali supaya keputusan minimum mengikut jurusan boleh dicapai.

Peperiksaan ini dikawal selia oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) yang ditubuhan pada 1980. Badan berkanun ini ditubuhkan untuk menguruskan semua peperiksaan awam di Malaysia.

Calon peperiksaan Sesi 1 2021 boleh menyemak keputusan masing – masing bermula 18 Jun 2021 melalui pautan di bawah;

SEMAK KEPUTUSAN ANDA 

Tempoh sah laku bagi keputusan bagi Malaysian University English Test yang diduduki sebelum 2009 adalah sehingga 2013. Bagi keputusan selepas 2009, tempoh sah laku keputusan adalah sehingga 5 tahun dari tarikh keputusan diumumkan.

imej sinarharian dot com

 

 

 

Add Comment