RPT 2019 SAINS KBSM TINGKATAN 4

RPT 2019 SAINS KBSM TINGKATAN 4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)

Rancangan Pelajaran Tahunan mengandungi secara ringkas isi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran kebangsaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Rancangan tahunan  biasanya  berdasarkan takwim minggu persekolahan. Rancangan pengajaran tahunan  ini biasanya  disediakan pada awal tahun sebelum sesi persekolahan bermula yang mana ianya berfungsi sebagai panduan bagi perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Ianya mengambarkan perancangan untuk 38 hingga 42 minggu persekolahan. Rancangan tahunan berdasarkan sukatan pengajaran untuk setahun DSKP Dokumen Standard Kurikulum dan Prestasi ataupun HSP Huraian Sukatan Pelajaran.

Berikut merupakan unsur dalam sesuatu RPT yang perlu disediakan oleh guru.

2  Ciri Utama Rancangan Pelajaran Tahunan

Berdasarkan Sukatan Pelajaran
Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran
Merangkumi sepanjang tahun
Diolah mengikut kesesuaian kelas dan tahap pencapaian murid
Disusun berdasarkan takwim sekolah

3  Perkara dalam Lajur Rancangan Pelajaran Tahunan

Kelompok : Masa pelaksanaan ( tiga hingga empat minggu)
Tema dan Tajuk
Hasil Pembelajaran Khusus (HPK)
Sistem Bahasa dan Pengisian Kurikulum
Catatan
peperiksaan / ujian bulanan,
Cuti Sekolah
Program / Aktiviti Sekolah
Laman web
Bahan bantu belajar/ mengajar, lembaran pengurusan grafik (LPG).
Hari sukan dan yang lain-lain.

4. Berikut adalah Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) SAINS
KBSM bagi Tingkatan 4 2019 :

RPT SAINS KBSM 2019

Bahan bahan yang dikongsikan seperti RPT, modul, kertas peperiksaan, nota dan pelbagai lagi adalah perkongsian bahan pdpc daripada rakan rakan guru seluruh Malaysia. Dibenarkan para guru, ibubapa atau pelajar berkongsi dengan rakan rakan yang lain.

Bagi mendapatkan pelbagai bahan terkini untuk pdpc bagi kegunaan sekolah menengah, boleh sertai telegram di https://t.me/bahansekolahmenengah ataupun like facebook rasmi di Facebook Rasmi Bahan Sekolah Menengah

Perkongsian bahan ini diharap dapat memberi manfaat kepada rakan rakan guru, ibubapa dan mereka yang berkait dengan pembelajaran di peringkat sekolah menengah sama ada KSSM atau KBSM

Add Comment