Himpunan RPT Tingkatan 1 – 3 KSSM dan Tingkatan 4 – 5 KBSM 2019

Himpunan RPT Tingkatan 1 Sehingga Tingkatan 5 KSSM 2019

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)

Definisi

Rancangan Pelajaran Tahunan mengandungi secara ringkas isi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran kebangsaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Rancangan tahunan  biasanya  berdasarkan takwim minggu persekolahan. Rancangan pengajaran tahunan  ini biasanya  disediakan pada awal tahun sebelum sesi persekolahan bermula yang mana ianya berfungsi sebagai panduan bagi perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Ianya mengambarkan perancangan untuk 38 hingga 42 minggu persekolahan. Rancangan tahunan berdasarkan sukatan pengajaran untuk setahun DSKP Dokumen Standard Kurikulum dan Prestasi ataupun HSP Huraian Sukatan Pelajaran.

Berikut merupakan unsur dalam sesuatu RPT yang perlu disediakan oleh guru.

2  Ciri Utama Rancangan Pelajaran Tahunan

 1. Berdasarkan Sukatan Pelajaran
 2. Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran
 3. Merangkumi sepanjang tahun
 4. Diolah mengikut kesesuaian kelas dan tahap pencapaian murid
 5. Disusun berdasarkan takwim sekolah

3  Perkara dalam Lajur Rancangan Pelajaran Tahunan

 1. Kelompok : Masa pelaksanaan ( tiga hingga empat minggu)
 2. Tema dan Tajuk
 3. Hasil Pembelajaran Khusus (HPK)
 4. Sistem Bahasa dan Pengisian Kurikulum
 5. Catatan
 • peperiksaan / ujian bulanan,
 • Cuti Sekolah
 • Program / Aktiviti Sekolah
 • Laman web
 • Bahan bantu belajar/ mengajar, lembaran pengurusan grafik (LPG).
 • Hari sukan dan yang lain-lain.

4. Berikut adalah Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) bagi Tingkatan 1 – 3 KSSM 2019

RPT TINGKATAN 1 KSSM 2019

RPT TINGKATAN 2 KSSM 2019

RPT TINGKATAN 3 KSSM 2019

5. Berikut adalah Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) bagi Tingkatan 4- 5 KBSM 2019

RPT TINGKATAN 4 KSBM 2019

RPT TINGKATAN 5 KBSM 2019

Bahan bahan yang dikongsikan seperti RPT, modul, kertas peperiksaan, nota dan pelbagai lagi adalah perkongsian bahan pdpc daripada rakan rakan guru seluruh Malaysia. Dibenarkan para guru, ibubapa atau pelajar berkongsi dengan rakan rakan yang lain.

Bagi mendapatkan pelbagai bahan terkini untuk pdpc bagi kegunaan sekolah menengah, boleh sertai telegram di https://t.me/bahansekolahmenengah ataupun like facebook rasmi di Facebook Rasmi Bahan Sekolah Menengah

Perkongsian bahan ini diharap dapat memberi manfaat kepada rakan rakan guru, ibubapa dan mereka yang berkait dengan pembelajaran di peringkat sekolah menengah sama ada KSSM atau KBSM. Terima kasih kerana membaca pos ini.

Add Comment