JAWATAN KOSONG UNISZA : PENGISIAN JAWATAN DI HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UNISZA)

JAWATAN KOSONG UNISZA : PENGISIAN JAWATAN DI HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UNISZA)

Jawatan kosong UNISZA ini ditawarkan bagi mengisi kekosongan di Hospital Pengajar UNISZA. Tarikh tutup permohonan jawatan kosong UNISZA adalah pada 4 Julai 2021.

Dalam iklan jawatan kosong UNISZA ini, sebanyak 36 jawatan ditawarkan dengan bilangan kekosongan yang berbeza mengikut jawatan. Permohonan jawatan kosong UNISZA terbahagi kepada 2 iaitu 15 jawatan kumpulan pengurusan dan profesional manakala 21 jawatan kumpulan pelaksana.

Syarat permohonan bagi setiap jawatan kosong UNISZA ini pula adalah seperti dinyatakan di bawah;

SENARAI JAWATAN KOSONG UNISZA (KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL)

1. PEGAWAI TADBIR (N41)

Calon mestilah memiliki kelayakan berikut:
(i) Warganegara Malaysia
(ii) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan
(iii) (a) Ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya; atau
(b) Ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada
institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.

Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

2. PEGAWAI TADBIR (N41) (MENJALANKAN FUNGSI PEGAWAI KESELAMATAN)

Calon mestilah memiliki kelayakan berikut:

(i)Warganegara Malaysia

(ii)Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan

(iii)(a)Ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

(b)Bekas anggota polis atau tentera yang sekurang – kurangnya berpangkat Inspektor atau Leftenan Muda atau yang setaraf dengannya dan telah disahkan dalam jawatan tersebut dan mempunyai rekod perkhidmatan yang baik; atau

(c)Ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(iii)mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera sepertimana berikut:

  • tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu;
  • berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita;
  • mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26;
  • mempunyai sekurang-kurangnya 79sm ukuran dada yang biasa dan 84sm semasa menarik nafas (lelaki sahaja);
  • lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V6/9 tanpa menggunakan cermin mata;
  • pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan
  • diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan yang berdaftar.

(iv)Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

3. PEGAWAI TADBIR (N41) (MENJALANKAN FUNGSI PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT)

Calon mestilah memiliki kelayakan berikut:

(i)Warganegara Malaysia

(ii)Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan

(iii)(a)Ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

(b)Ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(iv)Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(v)Keutamaan diberikan kepada calon yang memiliki ijazah dalam bidang Kerja Sosial dan mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang kerja sosial perubatan di hospital/pusat perubatan atau klinik kesihatan.

4. PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (F41)

 Calon mestilah memiliki kelayakan berikut:

(i)Warganegara Malaysia

(ii)Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan

(iii)(a)Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang sains komputer dan teknologi maklumat atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

(b)Ijazah sarjana muda kejuruteraan dalam bidang komputer atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

(c)Ijazah sarjana dalam bidang sains komputer, teknologi maklumat, kejuruteraan komputer atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

(d)Ijazah doktor falsafah (PhD) dalam bidang sains komputer, teknologi maklumat, kejuruteraan komputer atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(iv)Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(v)Keutamaan diberikan kepada calon yang mempunyai bidang dan pengalaman dalam “Hospital Information System” dan/atau teknikal & multimedia. 

5. JURUTERA (J41)

 Calon mestilah memiliki kelayakan berikut:

(i)Warganegara Malaysia

(ii)Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan

(iii)Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(iv)Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(v)Keutamaan diberikan kepada calon yang memiliki ijazah dan mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang elektrik.

6. PEGAWAI UNDANG-UNDANG (L41)

 Calon mestilah memiliki kelayakan berikut:

(i)Warganegara Malaysia

(ii)Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan

(iii)Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya atau Lulus Peperiksaan Akhir Peguam (Bar Final Examination).

(iv)Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

7. PEGAWAI SAINS (C41)

Calon mestilah memiliki kelayakan berikut:

(i)Warganegara Malaysia

(ii)Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan

(iii)Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(iv)Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(v)Keutamaan diberikan kepada calon yang mempunyai pengalaman bekerja di makmal diagnostik perubatan di hospital atau pusat perubatan.

8. PEGAWAI KEWANGAN (W41)

Calon mestilah memiliki kelayakan berikut:

(i)Warganegara Malaysia

(ii)Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan

(iii)(a)Ijazah sarjana  muda  dalam  bidang  perdagangan atau  pengajian perniagaan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

(b)Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang perdagangan atau pengajian perniagaan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

(c)Ijazah sarjana muda perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi- institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

(d)Ahli penuh badan-badan ikhtisas perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan; atau

(e)Ijazah sarjana muda perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan; atau

(f)Ahli penuh Institut Akauntan Malaysia.

(iv)Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

9. PEGAWAI PERUBATAN (UD43/44, UD47/48, UD51/52, UD53/54)

Calon mestilah memiliki kelayakan berikut:

(i)Warganegara Malaysia

(ii)Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan

(iii)(a)Ijazah dalam ilmu perubatan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar sementara atau penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia; atau

(b)Calon yang dilantik bawah seksyen 12(1)(a)(ii) Akta Perubatan 1971 dan telah memenuhi Peraturan-peraturan Perubatan seperti perenggan 12(1) (aa) serta telah berdaftar sementara dengan Majlis Perubatan Malaysia.

(iv)Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(v)Calon bagi lantikan terus ke jawatan Pegawai Perubatan Gred UD43, UD47, UD51 atau UD53 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a)Memenuhi syarat lantikan seperti di perenggan 1(a), 1(b), 1(c) dan 2; dan

(b)Mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang berkenaan.

10. PEGAWAI PERUBATAN (PAKAR UD55/56)

 Calon mestilah memiliki kelayakan berikut:

(i)Warganegara Malaysia

(ii)Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan

(iii)(a)Ijazah dalam ilmu perubatan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar sementara atau penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia; atau

(b)Calon yang dilantik bawah seksyen 12(1)(a)(ii) Akta Perubatan 1971 dan telah memenuhi Peraturan-peraturan Perubatan seperti perenggan 12(1) (aa) serta telah berdaftar sementara dengan Majlis Perubatan Malaysia.

(c)Pegawai Perubatan Gred UD53/54 yang diwartakan pakar sahaja adalah layak dipertimbangkan bagi pelantikan ke jawatan Pegawai Perubatan Gred Pakar UD55/56.

(iv)Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(v)Keutamaan diberikan kepada pegawai perubatan yang mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam bidang Perubatan Dalaman, Pediatrik, Psikiatri, Anaestesiologi, Surgeri, Oftalmologi, Perubatan Kecemasan, Otorinolaringologi (ORL-HNS), Obstetrik dan Ginekologi, Ortopedik, Radiologi, Patologi dan Forensik.

11. JURURAWAT (U41)

Calon mestilah memiliki kelayakan berikut:

(i)Warganegara Malaysia

(ii)Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan

(iii)Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang kejururawatan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia.

(iv)Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(v)Keutamaan diberikan kepada calon yang memiliki Diploma Lanjutan / Sijil Pos Basik dan berpengalaman kerja dalam bidang berkaitan di hospital atau klinik kesihatan.

12. PEGAWAI FARMASI (UF41)

Calon mestilah memiliki kelayakan berikut:

(i)Warganegara Malaysia

(ii)Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan

(iii)Ijazah sarjana muda dalam bidang farmasi yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia.

(iv)Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(v)Keutamaan diberikan kepada calon yang mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan di hospital atau klinik kesihatan.

13. PEGAWAI OPTOMETRI (U41)

Calon mestilah memiliki kelayakan berikut:

(i)Warganegara Malaysia

(ii)Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan

(iii)Ijazah Sarjana Muda Optometri yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta berdaftar dengan Majlis Optik Malaysia.

(iv)Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

14. JURU X-RAY (U41)

Calon mestilah memiliki kelayakan berikut:

(i)Warganegara Malaysia

(ii)Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan

(iii)Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang pengimejan diagnostik dan radioterapi, pengimejan perubatan, radiografi, radioterapi atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(iv)Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(v)Keutamaan diberikan kepada calon yang mempunyai sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan di hospital atau klinik kesihatan.

15. PEGAWAI PEMULIHAN PERUBATAN (U41)

Calon mestilah memiliki kelayakan berikut:

(i)Warganegara Malaysia

(ii)Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan

(iii)Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang pemulihan perubatan (pertuturan, audiologi, cara kerja, fisioterapi) atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(iv)Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(v)Keutamaan diberikan kepada calon dalam bidang pemulihan perubatan (fisioterapi atau cara kerja) dan mempunyai pengalaman bekerja di dalam bidang berkaitan di hospital atau klinik kesihatan.

KLIK SINI BAGI SYARAT PERMOHONAN JAWATAN KOSONG UNISZA BAGI KUMPULAN PELAKSANA

PERHATIAN  KEPADA PEMOHON JAWATAN KOSONG UNISZA

Setiap pemohon jawatan kosong UNISZA hendaklah memuat naik gambar berukuran pasport dan sijil-sijil yang berkaitan. Kegagalan pemohon jawatan kosong UNISZA untuk berbuat demikian akan menyebabkan permohonan jawatan kosong UNISZA tidak diproses. Permohonan jawatan kosong unisza juga tidak akan diproses jika permohonan lebih daripada 1 jawatan.

Syarat lain Permohonan Jawatan Kosong UNISZA;

  • Hanya permohonan yang disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk temuduga.
  • Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas 6 bulan dari tarikh tutup iklan jawatan dianggap tidak berjaya.

Permohonan bagi setiap jawatan yang ditawarkan dalam iklan jawatan kosong UNISZA ini boleh dimohon secara atas talian menerusi pautan ini:

PERMOHONAN JAWATAN UNISZA

Rujukan gaji permulaan bagi setiap jawatan kosong UNISZA  yang ditawarkan dalam iklan jawatan kosong UNISZA ini boleh berpandukan jadual di bawah;

PERMOHONAN JAWATAN KOSONG UNISZA OLEH PEGAWAI  YANG SEDANG BERKHIDMAT

Pemohon yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Kerajaan/ Badan Berkanun hendaklah mengemukakan permohonan jawatan kosong UNISZA bersama satu salinan Kenyataan Perkhidmatan yang telah dikemas kini dan 3 tahun berturut – turut salinan LNPT kepada:

Pusat Pembangunan Hospital Universiti

Universiti Sultan Zainal Abidin

Kampus Gong Badak

21300 Kuala Nerus

Terengganu Darul Iman

* Kekosongan bagi setiap jawatan kosong UNISZA yang ditawarkan adalah berbeza mengikut jawatan.

* Pemohon jawatan kosong UNISZA hendaklah memastikan butang “hantar” diklik supaya proses permohonan jawatan kosong UNISZA lengkap.

Untuk pelbagai info boleh follow telegram dan web di bawah

Semoga kita semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan dalam urusan permohonan sama ada pelaburan, permohonan kerja, biasiswa ataupun sambung belajar.

Add Comment